500گرم
1کیلو گرم
2کیلوگرم
3کیلوگرم
از پارچه water proof دولایه